"Twarz Południa"

        cykl obrazów Henryka Fantazosa         

                                                                                                                      wejście